AGENDA

Uczestnicy Forum OP.EN zdobędą praktyczną wiedzę na temat aktualnej i przyszłej sytuacji energetycznej w Polsce i na świecie, w kontekście optymalizacji zastosowanych technologii energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz praktycznych sposobów ich finansowania.

Dzień Pierwszy
15.06.2023 r. tj. czwartek

10:00 - 10:30
Rejestracja na wydarzenie
10:00 - 10:30
10:30 - 17:00
Strefa Elektromobilności
10:30 - 17:00
10:30 - 11:30
Transformacja energetyczna regionu - kierunki rozwoju
Czy nasz region jest na drodze transformacji energetycznej? Jakie kierunki rozwoju dają największą możliwość?

● Anna Szotkowska Zastępczyni Prezydenta Miasta Szczecin
● dr hab. prof. US Marzena Frankowska Prezes Zarządu Klaster METALIKA dla Przemysłu, Uniwersytet Szczeciński
● Mariusz Patyk Dyrektor Techniczny Zakład Wód i Kanalizacji w Szczecinie
● Jakub Manicki Prezes Zarządu Red Snake S.A., Przewodniczący Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie
● Piotr Ostrowski Dyrektor zarządzający EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie
● Kamil Pyclik Prezes Zarządu PRO EV Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie
10:30 - 11:30
11:30 - 11:50
Przerwa kawowa
11:30 - 11:50
11:50 - 13:20
Tworzenie Spółdzielni Energetycznych
Jak angażując społeczność lokalną, zapewnić odbiorcom energii w gminie tanią zieloną energię i niezależność od sieci wzmacniając przy tym więzi i kapitał społeczny.

● Jakub Manicki Prezes Zarządu Red Snake S.A., Przewodniczący Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
● dr inż. Paweł Grabowski – Prezes Zarządu Spółek STAY-ON
● Rafał Malujda Rafał Malujda Kancelaria - Prawno Patentowa
● Radosław Depczyński Wiceprezes Zarządu Foton Novelty Group S.A.
11:50 - 13:20
13:20 - 14:20
Przerwa lunchowa
13:20 - 14:20
14:20 - 15:30
Moduł Prelekcyjny
● Mariusz Patyk Dyrektor Techniczny Zakład Wód i Kanalizacji w Szczecinie
● Tomasz Imberski Prezes Zarządu IMB POWER EV Sp. z o. o.
● Przedstawiciel Grupa MOJSIUK
● Przedstawiciel Grupa POLMOTOR
14:20 - 15:30
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
15:30 - 16:00
16:00 - 17:00
Debata podsumowująca Dzień Pierwszy Forum OP.EN
● Jakub Manicki Prezes Zarządu Red Snake S.A., Przewodniczący Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
● Piotr Ostrowski Dyrektor zarządzający EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
● Kamil Pyclik Prezes Zarządu PRO EV Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
16:00 - 17:00

Dzień Drugi
15.06.2023 r. tj. czwartek

10:00 - 10:15
Rejestracja na wydarzenie
10:00 - 10:15
10:15 - 11:35
Transformacja energetyczna regionu - kierunki rozwoju
Czy wymiana floty na pojazdy elektryczne, zbudowanie sieci stacji ładowania, zasilenie ich i zarządzenie energią są w ogóle możliwe do wdrożenia w krótkim czasie w małej gminie?

● Kamil Pyclik Prezes Zarządu PRO EV Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
● Krzysztof Baka Prezes Zarządu Horyzont EV Sp. z o. o.
● Tomasz Imberski Prezes Zarządu IMB POWER EV Sp. z o. o.
● Przedstawiciel Grupy POLMOTOR
● Przedstawiciel Grupy MOJSIUK
10:15 - 11:35
11:35 - 12:05
Przerwa kawowa
11:35 - 12:05
12:05 - 13:15
Finansowanie inwestycji optymalizacji energetycznych
Blisko połowa budżetu UE na lata 2021-27 w kwocie 106 mld Euro przeznaczona jest na transformację energetyczną i dążenie do Europejskiego Zielonego Ładu. Jak wykorzystać ten strumień pieniędzy do przeprowadzenia skoordynowanych działań inwestycyjnych? Jakie są możliwości finansowania transformacji energetycznej z innych źródeł? Na te i wiele innych pytań odpowie Panel Finansowy

● Piotr Ostrowski Dyrektor zarządzający EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
● dr Arkadiusz Małkowski Adiunkt Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
12:05 - 13:15
13:15 - 13:30
Przerwa kawowa
13:15 - 13:30
13:20 - 14:20
Podsumowanie oraz zakończenie Forum OP.EN
● Jakub Manicki Prezes Zarządu Red Snake S.A., Przewodniczący Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
● Piotr Ostrowski Dyrektor zarządzający EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
● Kamil Pyclik Prezes Zarządu PRO EV Sp. z o. o., Członek Zarządu Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie
13:20 - 14:20